2017 Launches

Launch Missions

#   Date        Time (CST)  Launcher  Launch Complex  Payload      Status
----------------------------------------------------------------------------------------
1  2016-01-16  23:18    CZ-3B/E   Xichang-LC2   TJSW-2       Success
2  2016-01-09  12:11:12   KZ-1A    Jiuquan-KZ    Jilin 1-03     Success
                              Xingyun 1
                              Kaidun 1

Launch Statistics

By Launcher    No.(Failures)
---------------------------------
CZ-3B..............1
KZ-1A..............1

By Launch Site   No.(Failures)
---------------------------------
Jiuquan............1
Xichang............1

By Launch Pad   No.(Failures)
---------------------------------
Jiuquan KZ.........1
Xichang LC2........1

By Orbit      No.(Failures)
---------------------------------
LEO................1
GEO/IGSO...........1
%d bloggers like this: